AGROSAD-KONIN
Grupa Producentów owoców
Strona główna
O nas
Fotografie
Kontakt
O nas

 

 
 
 
 
Rys historyczny i stan aktualny grupy
Grupa Producentów Produktów Przeznaczonych do Przetwórstwa „AGROSAD-KONIN”
Spółka z o.o. zajmuje się skupem owoców wyprodukowanych przez swoich członków i sprzedażą ich docelowym odbiorcom.
Przedmiotem obrotu są owoce wiśni, porzeczki czerwonej i czarnej, czereśni, aronii, śliwki, gruszki i agrestu. Grupa oferuje duże partie jednorodnego towaru wysokiej jakości.
Grupa powstała na bazie Zrzeszenia Producentów Owoców Miękkich "Agrosad". Zrzeszenie to zostało powołane do życia w dniu 8 maja 2000 roku przez grupę założycielską składającą się z 23 sadowników. Zrzeszenie zostało zarejestrowane i podjęło działalność gospodarczą w czerwcu 2000 roku. 
Już w pierwszym roku obroty Zrzeszenia ze sprzedaży owoców osiągnęły wartość 1680 tys. zł.
 
 Dynamiczny wzrost powierzchni upraw jak i ilość sprzedawanych owoców stworzył konieczność wybudowania centrum logistycznego jako stałej siedziby Grupy z magazynem dystrybucyjnym i chłodnią przystosowaną do schładzania dużych partii owoców.
Na urzeczywistnienie tych działań niezbędne są duże nakłady finansowe, dlatego też realizacja celów inwestycyjnych jest możliwa pod warunkiem pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych
W  dniu 13 stycznia 2007 roku zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Grupa Producentów Produktów Przeznaczonych do Przetwórstwa „AGROSAD-KONIN” a już w maju 2007 roku Grupa została wpisana do rejestru Marszałka Województwa Wielkopolskiego jako Grupa wstępnie uznana.
W 2012 roku po realizacji Planu Dochodzenia do Uznania, przy współfinansowaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Grupa została wpisana do rejestru uznanych organizacji producentów w grupie produktów "owoce"
 
  Aktualnie skupiamy 29 członków, którzy gospodarują na łącznej powierzchni ok. 400 ha i zajmują się produkcją sadowniczą.
 
  Celem działalności Spółki jest:
  • dostosowanie produkcji rolnej wspólników do warunków rynkowych
  • poprawa efektywności gospodarowania wspólników
  • planowanie produkcji w gospodarstwach wspólników ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości
  • koncentracja podaży owoców oraz organizowanie ich sprzedaży
  • ochrona środowiska naturalnego
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strona główna | O nas | Fotografie | Kontakt